Контакт информации

Ако сакате да не контактирате Ве молиме користете ги следниве информации


Адреса:

16-та Македонска Бригада бр.10 - Скопје

Email:

contact@telefonmontaza.com.mk

telefonmontaza@t.mk

Tелефони:
02/244-8888 ; 02/234-6666

Поштенски Фах:
281

Директор

Миле Тодоровски

Email: miletodorovski@telefonmontaza.com.mk

Сектор Финансии

Весна Николовска

Email: vesnanikolovska@telefonmontaza.com.mk

Сектор Менаџмент

Момчило Тодоровски

Email: momcilotodorovski@telefonmontaza.com.mk

Дамјан Петрески

Email: damjanpetreski@telefonmontaza.com.mk

Сектор IT

Кирил Толевски

Email: kiriltolevski@telefonmontaza.com.mk