Услуги

Во продолжение дел од продажните услугите кои ги нудиме:

 

Нашата компанија е официјален сервисер и застапник за Tracto – Technik, компанија за машински конструкции и развојни машини за подземни  инсталации како и обновувања на истите. Корисниците на овој рамномерно растечки пазар наоѓаат примена на производи од повеќе области како телекомуникациски, хидро, гасни и електрични работи.
Од нивната палета на производи, Телефонмонтажа Комерц АД - Скопје  поседува огромен асортиман на алати и уреди за пневматско бушење под пат од која било големина за потребите на нашите клиенти.


За подетални информации околу производите на Tracto - Technik Ве молиме користете ги контактите ...

Главни услуги кои ги нудиме

  • Градежно земјани и електромонтажни работи
  • Изведба на подземни инсталации со машинско бушење под пат
  • Изведба на подземни и надземни мрежни инфраструктури
  • Структурно каблирање и одржување на локални мрежи
  • Изведување и одржување на локални алармни и видео системи
  • Имплементација и одржување на оптички и бакарни мрежи

Принципи по кои работиме

Нашата мисија е...
...да се движиме напред во поглед на проширување на капацитетите, подобрување на изведбата, како и усовршување на можностите на нашата работа. За нас обезбедувањето на квалитетни, доверливи и сигурни услуги е главниот приоритет.

Политиката за квалитет...
...е обезбедување на високо ниво на задоволство кај корисниците, преку испорака на професионални, квалитетни и конкурентни решенија, истовремено водејќи сметка заштита на животната средина.